Om deze pagina volledig te bekijken heeft u een nieuwere versie van de Adobe Flash Player nodig.

Get Adobe Flash player

Afkortingen

 

ATB Het huidige Automatische Trein Beïnvloeding systeem, welke in de toekomst mogelijk door ETCS vervangen wordt.
CDA Cell Depended Addressing houdt in dat afhankelijk van de locatie waar de mobiele gebruiker zich bevindt het gesprek naar een bepaald nummer wordt gerouteerd. Deze adressering gaat over één cel.
EIRENE

European Integrated Railway radio Enhanced NEtwork

Een EIRENE netwerk is een spoorweg telecommunicatie netwerk, gebaseerd op de ETSI GSM standaard die voldoet aan de verplichte eisen zoals gedefinieerd in de EIRENE FRS en SRS specificaties. Een EIRENE netwerk kan ook optionele functies bevatten volgens de specificaties in de EIRENE FRS and SRS.

ERTMS European Rail Traffic Management System is een programma van de Europese Unie om te komen tot interoperabiliteit van besturings- en signaleringssystemen op het spoor. ERTMS is op dit moment de verzamelnaam voor het cabinesignalerings- en treinbeïnvloedingssysteem ETCS en het radiocommunicatiesysteem GSM-R.
ETCS European Train Control System is een Europese standaard voor signalering- en treinbeïnvloedingsystemen. Door de Europese standaardisatie kunnen treinen zonder onderbreking de landsgrenzen passeren.
ETSI Het European Telecommunications Standards Institute produceert wereldwijd geldende normen voor de informatie- en communicatietechnologieën (ICT), met inbegrip van vaste, mobiele, radio, geconvergeerde, broadcast en internet technologieën. ETSI is verantwoordelijk voor het specificeren van de GSM-R standaard.
GSM-R GSM-Rail is een internationale UIC-standaard voor mobiele communicatie tussen machinist en treindienstleiding
HSL Hoge Snelheids Lijn welke in Nederland van Amsterdam naar België loopt.
LDA Location Dependent Addressing houdt in dat afhankelijk van de locatie waar de mobiele gebruiker zich bevindt het gesprek naar een bepaald nummer wordt gerouteerd. Deze adressering kan over meerdere cellen gaan.
MSC De Mobile Switching Centre is de telefooncentrale van een GSM telefoonnetwerk, De MSC verzorgt de verbinding tussen de mobiele abonnee en de beller of gebelde.
NCBG Niet-Centraal Bediend Gebied, een gebied waar geen beveiliging is aangelegd.
OCCR Het Operationeel Controle Centrum Rail is het landelijke controlecentrum voor het Nederlandse spoorwegnet. Het OCCR coördineert de afhandeling van incidenten en calamiteiten in het spoorverkeer.
PPLG Een Primair ProcesLeidings Gebied is een bediengebied zoals die bij de Verkeersleiding van ProRail wordt gebruikt.
QATS Met het Quality Assurance and Troubleshooting Solution systeem kan het netwerk gemonitord worden met als doel om problemen in het netwerk sneller te analyseren.
REC

Een Railway Emergency Call is een gesprek met hoge prioriteit, om machinisten, verkeersleiders en andere belanghebbende personen over een dreigend gevaar op het spoor te informeren. Het is een bepaald type VGCS oproep specifiek voor noodsituatie (alarmoproep).

TRALIS TRAin Location Information System is een systeem dat de trein locaties en LDA gegevens van GSM-R gesprekken combineert. TRALIS krijgt de treinlocaties van het eigen (NS) systeem.
UIC De Union Internationale des Chemins de fer is opgericht met als doel om de technische eisen aan rollend materieel van de Europese spoorwegen te standaardiseren, samenwerking tussen de spoorwegmaatschappijen te bevorderen en daarmee het grensoverschrijdend treinverkeer te vergemakkelijken.
VBS Voice Broadcast Services is een dienst waarmee een omroepbericht van de verkeersleiding aan een bepaalde groep GSM-R gebruikers in een bepaald gebied kan worden geplaatst. In dit omroepbericht kan alleen de verkeersleiding spreken.
VGCS Een Voice Group Call Service is een dienst waarmee een individuele gebruiker een oproep aan een groep gebruikers in een vooraf gedefinieerd gebied kan plaatsen. Zowel de oproeper als de deelnemers kunnen afwisselend met elkaar spreken en meeluisteren middels de zogenaamde push-to-talk toets op de toestellen. Dit type oproepen worden binnen GSM-R voor alarmoproepen (REC) gebruikt.