Om deze pagina volledig te bekijken heeft u een nieuwere versie van de Adobe Flash Player nodig.

Get Adobe Flash player

VIDEO Succesvolle uitwijkoefening verkeersleidingspost Amsterdam

Bron: blog.prorail.nl


ProRail leidt vanuit 13 verkeersleidingsposten het treinverkeer over het Nederlandse spoor. Zonder verkeersleiding kan het treinverkeer niet rijden. Een back-up voor verkeersleiding is dan ook van groot belang. Afgelopen zondag heeft ProRail met succes een test uitgevoerd waarbij de bediening van het treinverkeer rondom Amsterdam tijdelijk verplaatst werd naar de nieuwe uitwijkpost in Utrecht. Zo’n uitwijk kan nodig zijn in noodgevallen.

ProRail verkeersleiding

Vanuit 13 verkeersleidingsposten bedient ProRail 7.352 wissels, 11.599 seinen over 7.050km spoor, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Wat de luchtverkeersleiding is voor Schiphol, is de treinverkeersleiding van ProRail voor het spoor. Wanneer door een calamiteit de verkeersleidingspost (VL-Post) moet worden ontruimd, wordt het treinverkeer in het bediengebied van de verkeersleidingspost stilgelegd. Anders kunnen we de veiligheid op het spoor niet meer garanderen.

Uitwijken van verkeersleiding bij grote calamiteiten

Wanneer de inschatting is dat de calamiteit geruime tijd duurt, zoals bijvoorbeeld bij een grote brand, wordt besloten de uitwijklocatie te activeren. De treindienstleiders reizen dan zo snel mogelijk naar de uitwijklocatie in Utrecht. Om het treinverkeer te mogen leiden is locatiespecifieke kennis nodig van het bediengebied. Er kunnen dus niet zomaar treindienstleiders van andere VL-Posten worden ingezet. Vandaar dat alle treindienstleiders zich moeten verplaatsen naar de uitwijklocatie in Utrecht.

Geslaagde uitwijkoefening

Om het uitwijken naar een andere post te testen, werd er op 13 januari 2013 in Amsterdam geoefend. Omdat Amsterdam bij de grootste VL-Posten hoort, is het omschakelen een grote technische en logistieke operatie. Gedurende de nacht van zaterdag op zondag is de treindienst in het gebied stilgelegd voor het omschakelen van de werkplekken en het uitvoeren van een aantal technische tests. Vanaf het opstarten van de treindienst op zondagochtend tot 16:00 in de middag is het treinverkeer in Amsterdam bestuurd vanaf werkplekken in de uitwijkpost in Utrecht. Het treinverkeer heeft, de buitendienstelling buiten beschouwing gelaten, geen hinder ondervonden van deze complexe operatie. De uitwijkpost in Utrecht is uniek in de wereld.

Inzet Mobirail

Mobirail heeft voor de uitwijkoefening de telecommunicatie lijnen omgerouteerd naar de uitiwjkpost.